Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Keseller barada maglumatlar Infeksiýon
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 DOŇUZ DÜMEWI NÄME WE ONY NÄHILI BEJERMELI? Lukman 1790
2 EBOLA KESELINIŇ ÝAÝRAMAGY ADAMZADA HOWP SALÝAR Lukman 3707
3 BIZ GEPATIT BARADA NÄMELERI BILMELI? Lukman 6883
4 GAÝMORIT: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, GAÝRAÜZÜLMESI WE BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 5409
5 SÜŇK INÇEKESELI: ALAMATLARY WE BEJERGISI Lukman 3228
6 BSŽ ÝA-DA ÖMÜRLIK YZ GALDYRÝAN SANJYM Lukman 3473
7 DOWAMLY TONZILLIT: ALAMATLARY, GAÝRAÜZÜLMELERI WE BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 3701
8 INÇEKESELIŇ DÖREMEGINE GETIRÝÄN TÖWEKGELLIK FAKTORLARY Lukman 3626
9 SITOMEGALOWIRUS ÝOKANÇLYGY: ESASY HÄSIÝETNAMASY, ÝÜZE ÇYKYŞ ALAMATLARY, BEJERGISI Lukman 3143
10 GIJILEWÜK: ALAMATLARY, BEJERGISI WE ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI Lukman 4864
11 AÝAL JYNS AGZALARYNYŇ INÇEKESELI: GÖRNÜŞLERI WE ANYKLAÝYŞ ÇÄRELERI Lukman 3274
12 ÇAGA INÇEKESELI: ALAMATLARY, BEJERGISI, ÖŇÜNI ALMAK Lukman 3116
13 GEPATIT С: ALAMATLARY, BEJERGISI, ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI Lukman 6653
14 GANLY IÇGEÇME Lukman 3350
15 ISLENILMEDIK "MYHMANLARYŇ" KESELI: GELMINTOZ Lukman 4944
16 SÖZENEK KESELINIŇ ALAMATLARY WE KLINIKI GÖRNÜŞLERI Lukman 4469
17 PIYELONEFRIT Lukman 3257
18 UÇUK ÝOKANÇLYGYNYŇ KÖP DÜRLÜLIGI Lukman 3635
19 ÄGÄ BOLUŇ: DÜMEW Lukman 3789
20 BRONHIT Lukman 3776
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2