Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Keseller barada maglumatlar Infeksiýon
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 DOŇUZ DÜMEWI NÄME WE ONY NÄHILI BEJERMELI? Lukman 1445
2 EBOLA KESELINIŇ ÝAÝRAMAGY ADAMZADA HOWP SALÝAR Lukman 3385
3 BIZ GEPATIT BARADA NÄMELERI BILMELI? Lukman 6075
4 GAÝMORIT: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, GAÝRAÜZÜLMESI WE BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 4832
5 SÜŇK INÇEKESELI: ALAMATLARY WE BEJERGISI Lukman 2858
6 BSŽ ÝA-DA ÖMÜRLIK YZ GALDYRÝAN SANJYM Lukman 3080
7 DOWAMLY TONZILLIT: ALAMATLARY, GAÝRAÜZÜLMELERI WE BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 3342
8 INÇEKESELIŇ DÖREMEGINE GETIRÝÄN TÖWEKGELLIK FAKTORLARY Lukman 3319
9 SITOMEGALOWIRUS ÝOKANÇLYGY: ESASY HÄSIÝETNAMASY, ÝÜZE ÇYKYŞ ALAMATLARY, BEJERGISI Lukman 2802
10 GIJILEWÜK: ALAMATLARY, BEJERGISI WE ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI Lukman 4324
11 AÝAL JYNS AGZALARYNYŇ INÇEKESELI: GÖRNÜŞLERI WE ANYKLAÝYŞ ÇÄRELERI Lukman 2983
12 ÇAGA INÇEKESELI: ALAMATLARY, BEJERGISI, ÖŇÜNI ALMAK Lukman 2811
13 GEPATIT С: ALAMATLARY, BEJERGISI, ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI Lukman 5839
14 GANLY IÇGEÇME Lukman 2927
15 ISLENILMEDIK "MYHMANLARYŇ" KESELI: GELMINTOZ Lukman 4453
16 SÖZENEK KESELINIŇ ALAMATLARY WE KLINIKI GÖRNÜŞLERI Lukman 3946
17 PIYELONEFRIT Lukman 2970
18 UÇUK ÝOKANÇLYGYNYŇ KÖP DÜRLÜLIGI Lukman 3257
19 ÄGÄ BOLUŇ: DÜMEW Lukman 3396
20 BRONHIT Lukman 3410
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2