Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Keseller barada maglumatlar Infeksiýon
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 DOŇUZ DÜMEWI NÄME WE ONY NÄHILI BEJERMELI? Lukman 1226
2 EBOLA KESELINIŇ ÝAÝRAMAGY ADAMZADA HOWP SALÝAR Lukman 3173
3 BIZ GEPATIT BARADA NÄMELERI BILMELI? Lukman 5560
4 GAÝMORIT: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, GAÝRAÜZÜLMESI WE BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 4268
5 SÜŇK INÇEKESELI: ALAMATLARY WE BEJERGISI Lukman 2605
6 BSŽ ÝA-DA ÖMÜRLIK YZ GALDYRÝAN SANJYM Lukman 2800
7 DOWAMLY TONZILLIT: ALAMATLARY, GAÝRAÜZÜLMELERI WE BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 3088
8 INÇEKESELIŇ DÖREMEGINE GETIRÝÄN TÖWEKGELLIK FAKTORLARY Lukman 3044
9 SITOMEGALOWIRUS ÝOKANÇLYGY: ESASY HÄSIÝETNAMASY, ÝÜZE ÇYKYŞ ALAMATLARY, BEJERGISI Lukman 2553
10 GIJILEWÜK: ALAMATLARY, BEJERGISI WE ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI Lukman 3862
11 AÝAL JYNS AGZALARYNYŇ INÇEKESELI: GÖRNÜŞLERI WE ANYKLAÝYŞ ÇÄRELERI Lukman 2767
12 ÇAGA INÇEKESELI: ALAMATLARY, BEJERGISI, ÖŇÜNI ALMAK Lukman 2636
13 GEPATIT С: ALAMATLARY, BEJERGISI, ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI Lukman 5098
14 GANLY IÇGEÇME Lukman 2735
15 ISLENILMEDIK "MYHMANLARYŇ" KESELI: GELMINTOZ Lukman 4049
16 SÖZENEK KESELINIŇ ALAMATLARY WE KLINIKI GÖRNÜŞLERI Lukman 3664
17 PIYELONEFRIT Lukman 2761
18 UÇUK ÝOKANÇLYGYNYŇ KÖP DÜRLÜLIGI Lukman 2995
19 ÄGÄ BOLUŇ: DÜMEW Lukman 3164
20 BRONHIT Lukman 3156
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2