Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Keseller barada maglumatlar Infeksiýon
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 DOŇUZ DÜMEWI NÄME WE ONY NÄHILI BEJERMELI? Lukman 1284
2 EBOLA KESELINIŇ ÝAÝRAMAGY ADAMZADA HOWP SALÝAR Lukman 3223
3 BIZ GEPATIT BARADA NÄMELERI BILMELI? Lukman 5709
4 GAÝMORIT: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, GAÝRAÜZÜLMESI WE BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 4449
5 SÜŇK INÇEKESELI: ALAMATLARY WE BEJERGISI Lukman 2670
6 BSŽ ÝA-DA ÖMÜRLIK YZ GALDYRÝAN SANJYM Lukman 2857
7 DOWAMLY TONZILLIT: ALAMATLARY, GAÝRAÜZÜLMELERI WE BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 3153
8 INÇEKESELIŇ DÖREMEGINE GETIRÝÄN TÖWEKGELLIK FAKTORLARY Lukman 3100
9 SITOMEGALOWIRUS ÝOKANÇLYGY: ESASY HÄSIÝETNAMASY, ÝÜZE ÇYKYŞ ALAMATLARY, BEJERGISI Lukman 2644
10 GIJILEWÜK: ALAMATLARY, BEJERGISI WE ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI Lukman 3986
11 AÝAL JYNS AGZALARYNYŇ INÇEKESELI: GÖRNÜŞLERI WE ANYKLAÝYŞ ÇÄRELERI Lukman 2835
12 ÇAGA INÇEKESELI: ALAMATLARY, BEJERGISI, ÖŇÜNI ALMAK Lukman 2683
13 GEPATIT С: ALAMATLARY, BEJERGISI, ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI Lukman 5339
14 GANLY IÇGEÇME Lukman 2790
15 ISLENILMEDIK "MYHMANLARYŇ" KESELI: GELMINTOZ Lukman 4183
16 SÖZENEK KESELINIŇ ALAMATLARY WE KLINIKI GÖRNÜŞLERI Lukman 3742
17 PIYELONEFRIT Lukman 2817
18 UÇUK ÝOKANÇLYGYNYŇ KÖP DÜRLÜLIGI Lukman 3058
19 ÄGÄ BOLUŇ: DÜMEW Lukman 3232
20 BRONHIT Lukman 3219
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2