Üns ber!

Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

Baş sahypa Makalalar Keseller barada maglumatlar Infeksiýon
Title Filter     Görkeziljek makalalaryň sany # 
# Makala ady Ýazan Näçe gezek okalan
1 DOŇUZ DÜMEWI NÄME WE ONY NÄHILI BEJERMELI? Lukman 1890
2 EBOLA KESELINIŇ ÝAÝRAMAGY ADAMZADA HOWP SALÝAR Lukman 3812
3 BIZ GEPATIT BARADA NÄMELERI BILMELI? Lukman 7090
4 GAÝMORIT: SEBÄPLERI, ALAMATLARY, GAÝRAÜZÜLMESI WE BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 5539
5 SÜŇK INÇEKESELI: ALAMATLARY WE BEJERGISI Lukman 3332
6 BSŽ ÝA-DA ÖMÜRLIK YZ GALDYRÝAN SANJYM Lukman 3592
7 DOWAMLY TONZILLIT: ALAMATLARY, GAÝRAÜZÜLMELERI WE BEJERGI ÇÄRELERI Lukman 3784
8 INÇEKESELIŇ DÖREMEGINE GETIRÝÄN TÖWEKGELLIK FAKTORLARY Lukman 3705
9 SITOMEGALOWIRUS ÝOKANÇLYGY: ESASY HÄSIÝETNAMASY, ÝÜZE ÇYKYŞ ALAMATLARY, BEJERGISI Lukman 3228
10 GIJILEWÜK: ALAMATLARY, BEJERGISI WE ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI Lukman 5001
11 AÝAL JYNS AGZALARYNYŇ INÇEKESELI: GÖRNÜŞLERI WE ANYKLAÝYŞ ÇÄRELERI Lukman 3354
12 ÇAGA INÇEKESELI: ALAMATLARY, BEJERGISI, ÖŇÜNI ALMAK Lukman 3198
13 GEPATIT С: ALAMATLARY, BEJERGISI, ÖŇÜNI ALYŞ ÇÄRELERI Lukman 6882
14 GANLY IÇGEÇME Lukman 3445
15 ISLENILMEDIK "MYHMANLARYŇ" KESELI: GELMINTOZ Lukman 5052
16 SÖZENEK KESELINIŇ ALAMATLARY WE KLINIKI GÖRNÜŞLERI Lukman 4583
17 PIYELONEFRIT Lukman 3361
18 UÇUK ÝOKANÇLYGYNYŇ KÖP DÜRLÜLIGI Lukman 3727
19 ÄGÄ BOLUŇ: DÜMEW Lukman 3909
20 BRONHIT Lukman 3884
 
<< Başy < Öňki 1 2 Soňky > Soňy >>
Sahypa: 1 Jemi: 2