Baş sahypa Kitaplar Lukmançylyk sözlükeri
( 84 Ses Berme )

Medisina terminleriniň
rusça-latynça-türkmençe
sözlügi

DJVU

INDIR

Üç dilli lukmançylyk sözlügi,
Aşgabat, TDKP neşirýaty,
2005 ý.

PDF

INDIR

Parahatçylyk Korpusynyň gatnaşmagynda
"Dermanlaryň Gözükdirijileri Goşmaça"

PDF

INDIR

 
Halan bolsaň, ony öz dostlaryň ýa-da joralaryň bilen paýlaş...

Teswirlemeler  

 
#13 sapar 2017-09-20 11:40
Admin bulary indirip bolonok velin namedenka
Sitata
 
 
#12 rustem 2017-04-23 22:32
Menin sesim ince ozum 17 yasymda namedenka hays dizden maslahat berin lukman
Sitata
 
 
#11 Guwanch 2016-10-30 03:49
Guga
Sitata
 
 
#10 Guwanch 2016-10-30 03:48
63290022
Sitata
 
 
#9 Lukman 2016-10-27 12:17
Hasan!

"Osložneniýe" sözi türkmen diline "gaýraüzülme" diýip terjime edilýär.

Meselem, "osložneniýe grippa"-" dümewiň gaýraüzülmeleri.
Sitata
 
 
#8 хасан 2016-10-26 03:47
salam осложнение turkmen diline terjim edilende name bolya aydayyn
Sitata
 
 
#7 atash 2016-02-24 22:18
Siz bn telefon arkaly yada dushushyp bilerinmi men bejek bolyan soragym bu yerde yazyp biljek da
Sitata
 
 
#6 Gaygysyz 2015-09-04 17:44
Salam lukman.Menin ayalymyn ödünde dash bar,shony nadip ayryp bolyar.
Sitata
 
 
#5 ceper 2014-10-12 16:17
Salam lukman! Men on bir cagam boldy 8 aylyk bolup doguldy cagajygym 4 ay yashady indi bir yyldan gecdi gowramde galanok bejergem aldym manada komek edin
Sitata
 
 
#4 Джемиле 2014-04-15 01:23
привет
Sitata
 
 
#3 Джемиле 2014-04-15 01:21
salam
Sitata
 
 
#2 Atajan 2014-04-12 21:26
Sitata
 
 
#1 Yana 2013-05-24 19:41
12 nbarmak icege barada aydayin
Sitata
 

Ýazylanlar barada pikiriňizi paýlaşyň

Biz Siziň çekeleşiklerimize gatnaşmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Şeýle-de sizi saýtymyzyň şu düzgünleri bilen tanyşdyrmak isleýäris:

1. Biz Siziň pikirleriňizi çäklendirmek islemeýäris, ýöne töhmet, ynamdan gaçyrýan, edepsizlik, ýaramazlyk, zorluk, paýyş, pornografiki, howp salýan, agzalalyk we ýigrenç döredýän gürrüňleri we bikanun hereketleri öz içine alýan materiallara rugsat berilmeýär. Şu agzalan materiallar saýtyň degişli işgärleri tarapyndan pozulyp bilner.
2. Siziň oý-pikirleriňiz biziň üçin juda wajypdyr! Ýöne biziň saýtymyzda makalany teswirleýän okyja edepsiz sözler bilen hüjüm edýän teswirlemelere ýol berilmeýär.
3. Ýazylan teswir öjükdiriji, ýagny agzalalyk döredýän häsiýetlidigine güman edilse, onda onuň çap edilmegine rugsat berilmez.
4. Düýbi ýa-da ýuridiki statusy belli bolmadyk web sahypalaryny salgy berýän internet çelgileri çap edilmeýär.
5. Teswirlemeler mowzugyň çäginden çykan ýagdaýynda, olar çap edilmez.
6. Teswirlemeler we çekeleşikler kommersiýa maksady bilen ulanylyp bilmez.
7. Nämälim ýagdaýlarda söwda belgisini ýa-da awtorlyk hukugyny bozýan materiallaryň teswirlemelerde bolmagyna ýol berilmez.


Goranma KODY
Täzele